Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Art.nr.:

CareLock Ace

Carelock1_1600px
Carelock2_1600px
Carelock3_1600px
Carelock4_1600px

Art.nr.:

Produktinfo

- Elektronisk lås og nøkkelhåndtering med TES mobiltelefon app

- Kan også benytte bluetooth-fjernkontrollen Clark

- Kan full-integreres sammen med trygghetsalarm

- Kan integreres mot EPJ fagsystem for journalføring av besøk

- Usynlig fra utsiden av døren

- Enkel montering uten inngrep i døren. Kan fjernes uten merker

- Systemet administreres gjennom sikker pålogging til en

  brukervenlig webtjeneste

Test

 Skriv ut