Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Art.nr.: 7086

Tunstall Caresse GSM

7086 - Tunstall Caresse GSM - 2
7086 - Tunstall Caresse GSM - 1
7062 - MyAmie Armbånd
7063 - MyAmie Nakkesnor

Art.nr.: 7086

Produktinfo

Tunstall trygghetsalarmer er utviklet på bakgrunn av lang erfaring og svært god kunnskap om brukergruppen eldre og uføre. Dagens alarmer framstår derfor som svært brukervennlige. Det er lagt vekt på at det skal være lett å utløse alarmen, samtidig som feilutløsning begrenses.

Smykkesenderen MyAmie  kan bæres med nakkesnor, eller som armbånd –den veier bare 7 gram har en størrelse på bare 36x 27x14 mm.  Smykkesenderen er vanntett og har en kapasitet på 20.000 trykk /7år.

Smykkesender, alarmknapp på apparatet, samt andre tilkoblede signalgivere vil identifisere seg for mottaker av trygghetsalarm, slik at man vet hva som har utløst oppkallet/alarmen.

Caresse GSM har innebygget funksjon for tidsstyrt døralarm, som kan knyttes til alarmen med trådløs signalgiver på døren (dementalarm).

Caresse GSM leveres med innebygget GSM sender, og med utvendig antenne noe som gir veldig god og stabil dekning for forbindelse via mobilnettet. Apparatet har selvfølgelig også utgang for vanlig analog telefonlinje. Man kan velge om analog linje skal benyttes, om GSM forbindelse skal benyttes, eller om den automatisk skal prøve analog linje først og hvis ikke forbindelse oppnås mobilnettet.

Produktene har et tilpasset moderne design som gjør at apparatet glir inn i interiøret i hjemmet.  Apparatet kan stå på et bord eller festes på veggen.   Materialvalget gjør det lett å holde apparatet rent.

I sin nye serie trygghetsalarmer har Tunstall gjort det lett å tilpasse trygghetsalarmen til de forskjellige behov som oppstår.  Alarmen kan enkelt programmeres fra det passordbeskyttede tastaturet på undersiden av apparatet. Det er altså ikke nødvendig å anskaffe ekstra tilbehør for programmering. Det finnes selvfølgelig også tilgjengelig programvare for programmering via PC, eller alarmen kan programmeres over telelinjen fra en kompatibel mottakersentral.  Gjennom menysystemet kan man velge om alarmen skal være stille under alarmoppkall eller om den skal gi lyd fra seg for å berolige beboeren om at systemet er i gang med å varsle.

Support

Support

 Skriv ut