Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Urgentys personalarm

Urgentys

Produktinfo

Det er enkelt å  utløse alarm ved fare i forhold til trusler/vold, eller ved skade

Alarmen har egen alarm-knapp på siden av enheten. Trykk på knappen løser ut alarm og varsler kollega eller alarmsentral  i.h.h.t til forhåndsbestem rutine.  Personalet kan også sette enheten til såkalt forhøyet risiko. Dette betyr at dersom den ansatte vet at de beveger seg inn i sone med øket risiko, kan de gjennom enhetens meny aktivere denne funksjonen. Enheten vil da automatisk sende alarm dersom denne funksjonen ikke er manuelt opphevet innen et forhåndsbestemt antall minutter.

Løsningen kan varsle bemannet profesjonelt alarm-mottak, eller alarmer og varsler kan gå til kolleger eller pårørende

Gjennom et brukervennlig WEB grensesnitt, setter man opp varsling til andre telefoner. Varsel til kollegaers mobiltelefoner sendes som SMS med posisjonsangivelse som så kan hentes opp i kart på smart-telefon. Man kan sette opp enkelt-telefoner eller grupper som skal varsles. Den som svarer først overtar ansvaret for oppkallet. Alternativt kan oppkall gå til for eksempel et bemannet kontor, hvor oppkallet kan håndteres via sikker pålogging i et brukervennlig web  grensesnitt som viser posisjon etc. på kart.Man kan selvfølgelig også abonnere på mottakstjenester i et døgnbemannet alarm-mottak.

Det opprettes to-veis samtale, om ønskelig kan toveis samtale kobles bort !

Benytter assistert GPS sporing

Sporing via GPS satellittene er kjent teknologi, i Urgentys er GPS sporingen assistert av posisjonering i mobilnettet for raskere oppdatering av posisjon.
Ved å benytte en eller flere RF baser, får man også posisjonering innendørs

Varsling ved feil og andre tekniske varsler

Urgetys systemet er hele tiden overvåket av Everon serverne. Dersom det oppstår teknisk feil på utstyret vil dette automatisk varsles i.h.h.t til avtalt reaksjon. Automatisk varsel vil også sendes  når det oppladbare batteriet trenger lading. Typisk driftstid mellom oppladinger  er 24 timer.

Toveis tale- en selvfølge

Normalt opprettes to-veis tale ved utløst alarm. I noen tilfeller er dette absolutt ikke ønskelig og enheten kan også programmeres til ikke å overføre lyd, eller til bare å sende lyd fra situasjonen.

Urgentys systemet er utviklet for å gi alenearbeidene mulighet for å varsle når det oppstår en farlig situasjon eller ved skade.
Løsningen vil også automatisk varsle for eksempel  ved  ”man down” situasjoner.

Urgentys er vanntett,  har et robust design som gjør den velegnet i de aller fleste arbeidsmiljø utendørs.

Systemet har meldingsfunksjoner og bildemuligheter.

Urgentys har også funksjon for  ”forhøyet risiko” –i praksis innebærer dette at brukeren gir beskjed via menyer  på enheten om at man beveger seg inn i et område med forhøyet risiko, blir ikke funksjonen avstilt innen en forhåndsavtalt tid vil systemet automatisk varsle og tiltak kan iverksettes.

Urgentys systemet har også en vaktplan-funksjon som gjør at det automatisk går varsel dersom en medarbeider ikke ”stempler ut”  på angitt tidspunkt.

Urgentys systemet kontrolleres automatisk, og ved behov for lading, oppstått feil etc. vil systemet varsle ansvarlig operatør.

Funksjonalitet/egenskaper

 • Utformet for å kunne bæres som klokke på armen, eller i belte med belteklips

 • Vekt under 60 gram – Fysiske dimensjoner65x 46x 20 mm

 • Solid mekanisk tåler støt og slag, samt vanntett (IP67)

 • Driftstid mellom oppladinger typisk 24 timer.4-5døgn i hjemmesone (RF-sone).

 • Kan om ønskelig lades mens den bæres / brukes

 • Rask og nøyaktig posisjonering med assistert GPS

 • Informativ fargeskjern som også fungerer som klokke.

 • Rød alarmknapp på siden av enheten for å sende alarm. Valgbart om alarm skal være stille eller man skal høre at alarm er utløst i alarmenheten.

 • To-veis samtalemulighet –Valgbart om det skal være enveis eller toveis lyd i alarm situasjon

 • Alarm kan sendes til kollega (er) mobiltelefon (SMS med posisjon)

 • Alternativt kan alarm-oppkall mottas via sikker WEB pålogging på PC eller for eksempel nettbrett, eller man kan abonnere på mottakstjenester i et profesjonelt alarm-mottak.

 • Funksjon for å sette ”forhøyet risiko” for en periode. Avstilles ikke dette innen forutbestemt tid sendes alarm-oppkall, slik at forhåndsavtalte tiltak kan iverksettes.

 • ”Man down” funksjon (Fall-alarm) funksjon

 • Posisjonering innendørs med en eller flere RF baser.

 • Vaktplan styring.Benyttes for eksempel for å varsle dersom man ikke ”stempler ut” fra vakt, dette er funksjonalitet som gir ekstra sikkerhet for personalet

 • All programmering og oppsett av alarm-enhetene gjøres via sikker pålogging til et brukervennlig WEB grensesnitt. Det er altså ikke nødvendig å hente alarm-enhetene inn for å endre innstillinger mv.

Server-systemet over-våker hele tiden status for tilkoblete enheter, ved feil varsles dette automatisk til ansvarlig person (er). Dette gjelder for eksempel også behov for lading. (Enhet snart tom for strøm)

Det er enkelt å  utløse alarm ved fare i forhold til trusler/vold, eller ved skade

Alarmen har egen alarm-knapp på siden av enheten. Trykk på knappen løser ut alarm og varsler kollega eller alarmsentral  i.h.h.t til forhåndsbestem rutine.  Personalet kan også sette enheten til såkalt forhøyet risiko. Dette betyr at dersom den ansatte vet at de beveger seg inn i sone med øket risiko, kan de gjennom enhetens meny aktivere denne funksjonen. Enheten vil da automatisk sende alarm dersom denne funksjonen ikke er manuelt opphevet innen et forhåndsbestemt antall minutter.

Løsningen kan varsle bemannet profesjonelt alarm-mottak, eller alarmer og varsler kan gå til kolleger eller pårørende

Gjennom et brukervennlig WEB grensesnitt, setter man opp varsling til andre telefoner. Varsel til kollegaers mobiltelefoner sendes som SMS med posisjonsangivelse som så kan hentes opp i kart på smart-telefon. Man kan sette opp enkelt-telefoner eller grupper som skal varsles. Den som svarer først overtar ansvaret for oppkallet. Alternativt kan oppkall gå til for eksempel et bemannet kontor, hvor oppkallet kan håndteres via sikker pålogging i et brukervennlig web  grensesnitt som viser posisjon etc. på kart.Man kan selvfølgelig også abonnere på mottakstjenester i et døgnbemannet alarm-mottak.

Det opprettes to-veis samtale, om ønskelig kan toveis samtale kobles bort !

Benytter assistert GPS sporing

Sporing via GPS satellittene er kjent teknologi, i Urgentys er GPS sporingen assistert av posisjonering i mobilnettet for raskere oppdatering av posisjon.
Ved å benytte en eller flere RF baser, får man også posisjonering innendørs

Varsling ved feil og andre tekniske varsler

Urgetys systemet er hele tiden overvåket av Everon serverne. Dersom det oppstår teknisk feil på utstyret vil dette automatisk varsles i.h.h.t til avtalt reaksjon. Automatisk varsel vil også sendes  når det oppladbare batteriet trenger lading. Typisk driftstid mellom oppladinger  er 24 timer.

Toveis tale- en selvfølge

Normalt opprettes to-veis tale ved utløst alarm. I noen tilfeller er dette absolutt ikke ønskelig og enheten kan også programmeres til ikke å overføre lyd, eller til bare å sende lyd fra situasjonen.

Bruksområde

Everon Urgentys  er en alarm-løsning for alenearbeidene og for personer som kan føle seg truet og bli utsatt for overfall av forskjellig type. Kort sagt en alarm og varslingsløsning for alle  personell som kan komme opp i kritiske situasjoner i sin hverdag og hvor andre ikke er tilstede for å bistå.

Systemet benytter GPS posisjonering og mobilnettet for posisjonering og som overføringsvei for alarm-meldinger og varslinger.
Everon Urgentys  er en alarm-løsning for alenearbeidene og for personer som kan føle seg truet og bli utsatt for overfall av forskjellig type. Kort sagt en alarm og varslingsløsning for alle  personell som kan komme opp i kritiske situasjoner i sin hverdag og hvor andre ikke er tilstede for å bistå.

Systemet benytter GPS posisjonering og mobilnettet for posisjonering og som overføringsvei for alarm-meldinger og varslinger.

Kommunikasjonen rutes via Everon systemet’s  server-løsning, noe som gir full kontroll med enhetene personellet bærer på seg.  Alarmoppkall  kan sendes til en  alarm-sentral som er bemannet med profesjonelle alarm-operatører, eller til organisasjonens eller bedriftens  mobiltelefoner.  Man kan følge med på enhetenes status via et brukervennlig og sikkert WEB grensesnitt
Kommunikasjonen rutes via Everon systemet’s  server-løsning, noe som gir full kontroll med enhetene personellet bærer på seg.  Alarmoppkall  kan sendes til en  alarm-sentral som er bemannet med profesjonelle alarm-operatører, eller til organisasjonens eller bedriftens  mobiltelefoner.  Man kan følge med på enhetenes status via et brukervennlig og sikkert WEB grensesnitt

 • Personer som arbeider alene utendørs, ofte og med tungt og potensielt farlig verktøy
 • Personell som arbeider med potensielt voldelige personer, for eksempel innenfor psykiatrien
 • Personell som trenger å påkalle assistanse fra kollegaer raskt og sikkert – et knappetrykk er nok
 • Vektere
 • Gartnere
 • Anleggsarbeidere
 • Helsepersonell
 • Omsorgspersonell
 • Fiskeoppdrettsnæringen
 • Oppsynspersonell

 

Tekniske spes.

Vekt:

57 gram

Dimensjoner:

65x 46x 20 mm (Uten armbånd)

Temperaturtoleranse:

-20 til +48 C

GSM:

Quad-band 850/900/1800/1900MHz GPRS Class 10 and GPS 20ch

RF:

868 MHz

Standby tid:

15 – 100 timer avhengig av konfigurering/oppdateringshastighet

 Skriv ut