Med digitalt tilsyn gis det frihet for både bruker, helsepersonell og pårørende.

Digitalt tilsyn kan utføres med kamera i sanntid og er både enkelt og tidsbesparende. Helsepersonell sparer tid og sikrer bruker rask varsling og respons dersom uhellet er ute. Strenge krav til tilgangsbegrensing, anonymisering og bruk sikrer bruker mot misbruk samtidig som at personvern sikrer applikasjonene og hvem som har tilgang.

Med digitalt tilsyn sikrer man også uønskede hendelser ved å koble sammen sensorer mot tilsynet slik at ved unormal aktivitet får man raskt oversikt over den unormale aktiviteten og kan innføre nødvendige tiltak.

Vi tilbyr en løsning for digitalt tilsyn med mange muligheter og funksjoner for som hjelper bruker, pårørende så vel som omsorgspersonell å skape trygge og sikre omgivelser.