Vi kan tilby et nøkkelfritt dør- og låsesystem som er et sikkert alternativ for både bruker, pårørende og omsorgspersonell. Med et nøkkelfritt dør- og låsesystem får bruker en uvurderlig trygghet som fullt kan integreres med trygghetsalarm og EPJ fagsystem for journalføring av besøk.

Nøkkelsystemet er enkelt og intuitivt i bruk og sørger for at bruker har kontroll på både sikkerhet og økonomi. Den elektroniske lås- og nøkkelhåndteringen kan kobles opp mot mobilapp eller via bluetooth-fjernkontroll, og konfigureres på en slik måte at det kun er aktuell bruker og omsorgspersonell som har tilgang til tildelt dør.

Installasjon av lås- og nøkkelsystemet er enkelt og raskt og kan utføres uten å måtte bytte eksisterende låskasse i dør og passer til de fleste dører installert i norske hjem.

Systemene er koblet opp mot vårt responssenter Respons24 og blir administrert gjennom sikker pålogging til en brukervennlig webtjeneste. Systemet kan også kobles mot andre responssenter gjennom åpne standarder, for enkel administrasjon av systemene.