Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

HMS-arbeid

HMS-politikk

Vakt og Alarm arbeider for at HMS-arbeid skal være er en naturlig del av hverdagen. Vi skal være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og arbeider aktivt for å gi gode arbeidsforhold.

- Vi planlegger og utfører vårt HMS-arbeid for at det ikke skal forekomme skader på mennesker, anlegg eller miljø

- Vi arbeider aktivt for en trygg og sikker arbeidsplass, for våre medarbeidere og alle vi samarbeider med

- Vi arbeider for at våre medarbeidere skal trives og bidrar derfor til god helse og lavt sykefravær

Gjennom vår organisering, ansvarsforhold, opplæring og holdninger arbeider vi målrettet for å oppfylle og etterleve alle interne og eksterne krav, herunder lover for forskrifter.

Mål for HMS-arbeidet

Vi skal arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle følgende mål:

- ingen personskader

- ingen skader på materiell og utstyr

- ingen miljøutslipp

...

 Skriv ut