Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Kvalitetetsmål

Alle aktivitetene hos oss påvirker den totale kvaliteten på produkter og tjenester vi leverer og har derfor betydning for om vi kan oppfylle målene våre. Enhver aktivitet har derfor betydning for om vi kan oppfylle gjeldende krav fastsatt i vår kvalitetspolitikk.

Alle produkter og tjenester som blir levert skal være i henhold til fastsatte krav og spesifikasjoner fra kunder. Videre er det en selvfølge at ingen produkter eller tjenester blir levert som bryter norsk lovverk.

Det blir lagt særlig vekt på:

• Oppfylle kontrakter med høyest mulig kundetilfredshet
• Gjennomføre prosjekter i henhold til kontrakt og planer
• Arbeide aktivt med forbedringsarbeid

...

 Skriv ut