Kvalitetspolitikk

Vakt og Alarm arbeider for å skape en markedsorientert og motivert organisasjon med kvalitet i alle ledd og består av følgende grunnleggende elementer:

  • Fokusere på kundens behov
  • Fokusere på kvalitet
  • Fokusere på høy service
  • Fokusere på kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Kvalitetsmål

Alle aktivitetene hos oss påvirker den totale kvaliteten på produkter og tjenester vi leverer og har derfor betydning for om vi kan oppfylle målene våre. Enhver aktivitet har derfor betydning for om vi kan oppfylle gjeldende krav fastsatt i vår kvalitetspolitikk.
Alle produkter og tjenester som blir levert skal være i henhold til fastsatte krav og spesifikasjoner fra kunder. Videre er det en selvfølge at ingen produkter eller tjenester blir levert som bryter norsk lovverk.

Det blir lagt særlig vekt på:

  • Oppfylle kontrakter med høyest mulig kundetilfredshet
  • Arbeide aktivt med forbedringsarbeid
  • Alle produkter og tjenester som blir levert skal være i henhold til fastsatte krav og spesifikasjoner fra kunder. Videre er det en selvfølge at ingen produkter eller tjenester blir levert som bryter norsk lovverk.