Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Tele & Samband AS, litt historie

Tele & Samband AS ble etablert i 1990, og hadde den gang som forretningside salg og service av profesjonelt sambandsutstyr.

I 1992 overtok vi agenturet for Tunstall produktene i Norge.
Salg og service på trygghetsalarmer, sykesignal og kommunikasjonsløsninger til pleie og omsorgsseektoren har etterhvert utviklet seg til vårt desiderte hovedområde. Vi har idag ca. 60 kommuner på vår kundeliste innen områdene trygghetsalarmer for hjemmeboende og beboere i institusjon.

Siden 1992 har vi levert over 35.000 trygghetsalarmer i Norge. Vi har etterhvert opparbeidet en betydelig kundebase på mottakersentraler og sykesignalanlegg.

Innen radiosektoren arbeider vi aktivt gjennom et landsdekkende forhandlernett. Vi distribuerer idag CommtechWireless personsøkeranlegg og meldingssystemer, Midland motorsykkelkommunikasjon, Alan proff radio, Alan og Danita walkie talkie, samt Uniden scannermottakere.

Tunstall Telecom Ltd var medeier i Tele & Samband AS frem til Vakt og Alarm AS overtok selskapet.

...