Vakt og Alarm
MENY
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
Vektermerke_1200x352
Vakthold-rød

Vakttjenester

Vi leverer flere typer vakttjenester:

- BES-vakter (Brann, Entring- og Sikringsvakter)
- Safety-personell
- Vektere (Portvakter, områdevakter, adgangsvakter, streifvakter m.m.)


Vakt og alarm har helt fra oppstarten arbeidet med store prosjektoppdrag. Det første store prosjektet var ved Kårstø i perioden 1991 – 1993 ved utbyggingen av Sleipner Kondensat fabrikken. Dette var en svært stor jobb og sysselsatte på det meste over 100 medarbeidere.

Siden 1996 har hovedaktiviteten vært hos Westcon Yard i Ølen, i nabokommunen Vindafjord.

2014 Vaktbrakke.jpg
(Bildet viser vår vaktbrakke med personsperrer og kortlesere. I denne løsningen inngår også POB-programvare for
adgangskontroll, herunder registrering av kort (RFID). Gi oss tilgang til strøm og internett. Resten tar vi oss av, også kvalifiserte Vektere.)

 Skriv ut