Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

‍Det betyr at Vakt og Alarm AS gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.‍

Miljøfyrtårn har gitt oss konkrete mål å strekke oss etter og hjulpet oss å med å fokusere på miljø og bærekraft. Vi opplever prosessen frem til sertifisering som en bekreftelse på at vi allerede hadde gode miljøvurderinger, både hos ansatte og eiere.

Det har vært en lærerik prosess. Nå er vi stolte og glade og vil jobbe hardt for å implementere og etterleve krav og forventninger. Vi er samtidig overbevist om at både ansatte, eiere, kunder og leverandører vil verdsette at vi tar miljø og bærekraft på alvor.

Les mer om sertifisering på www.miljofyrtorn.no