Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som gjøres av Vakt og Alarm AS og vil gi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har. Vi tar ditt personvern på alvor og vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysning

‍Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller tekniskin formasjon når du bruker våre nettjenester.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Vakt og Alarm AS behandlingsansvarlig og har som oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk. 

Formålet med behandling av personopplysninger

‍Formålet med vår behandling av personopplysninger er å betjene våre kunder og ansatte på en måte som sikrer at vi best mulig kan tilby våre tjenester og oppfylle våre plikter og rettigheter.

For ansatte betyr dette opplysninger vi blant annet trenger til utbetaling av lønn. For kunder og leverandører gjelder det nødvendig kontaktinformasjon for å oppfylle leveransekrav og kunne foreta nødvendig kundepleie.

Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon fra oss.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vi behandler følgende opplysninger:


Administrative opplysninger fra leverandører og kunder
‍Selskapsnavn, organisasjonsnr., telefonnr.,epostadresse, kontaktperson, stillingstittel, kjøps/salgshistorikk og ellers opplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtaler. 

Ansatte
‍Navn, personnr., nasjonalitet, sivilstatus, bankkontonr., pårørende, telefonnr., epostadresse, stillingstittel og ellers opplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre plikter og rettigheter.

Utlevering av personopplysninger
‍Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettsligforpliktet til dette. Det kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter. Det kan også være aktuelt å levere ut begrensede opplysninger til våre leverandører i forbindelse med tekniske installasjoner. 

Oppbevaring
‍Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivaretakundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med våre egne datalagringsrutiner. 

Alle ansatte hos oss er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.  Det er kun medarbeidere med tjenstligbehov for har tilgang til dine personopplysninger.

Informasjonskapsler(cookies)
‍Vi benytter informasjonskapsler/cookies på nettsiden vår for å analysere trafikken og gjøre innholdet og brukeropplevelsen bedre. Dette gjør vi via webanalyseverktøyet Google Analytics. Ingen personlig informasjon om besøkende på nettsiden blir lagret. 

Det vil også være aktuelt og samle inn, oppbevare og behandle personopplysninger om deg hvis du søker på en stilling eller vi vurderer om du kan være aktuell for en stilling.   

Rett til innsyn
‍Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vibehandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra. 

‍Rett til retting og sletting
‍Dersom du mener at Vakt og Alarm AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan trekke tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. Du kan kreve at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger når du mener det ikke foreligger grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig. 

Gjennomføring av endringer i denne erklæring
‍Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen slik at den alltid beskriver korrekt hvordan vi behandlerpersonopplysninger. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. Vi oppfordrer deg derfor til å gjøre deg kjent med innholdet med jevne mellomrom. 

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert:30. juni 2020 

Kontakt

‍Hvis du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter til innsyn, retting eller sletting, kan du kontakte oss på firmapost@vaktogalarm.no eller på telefon 53 77 10 00.

Du kan klage til Datatilsynet

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Google Analytics

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettsiden lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hva nettlesere som blir brukt. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettsiden til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Google sine servere i USA. Mottatt opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.