30 år i Vakt- og vekterbransjen

Vakt og Alarm AS ble etablert i 1990 og har hovedkontor i Etne i Hordaland. Kontoret inneholder alle våre funksjoner, herunder vårt lager og vårt tekniske verksted og supportavdeling. Vi er i 8 medarbeidere ved hovedkontoret, samt en medarbeider som har kontor i Oslo. I tillegg kommer utførte årsverk på vakttjenester. Helt fra oppstarten har vi arbeidet innenfor to virksomhetsområder: handel med produkter og tjenester rettet mot helse- og omsorgssektoren, og vakt- og vektertjenester.

Vakttjenester

Vi utfører varierende antall årsverk på vakttjenester, alt etter hvor store og mange prosjekter vi deltar i. For tiden utfører  vi 15-20 årsverk på vakttjenester. På det meste har vi utført over 150 årsverk, over kortere perioder.

• Brann- entring og sikringsvakter (BES-vakter)
• Safety (HMS-personell til prosjektoppdrag på rigg/båt)
• Vektere, både adgangsvakter, portvakter, streifvakter og lignende.