E-helse omfatter bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å bedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helsesektoren, både for tjenestemottaker og helsepersonell. Med E-Helse kan for eksempel tjenestemottaker selv enkelt ta nødvendige målinger i eget hjem, hvor resultatene automatisk sendes til autorisert helsepersonell for analyse og journalføring.

Dersom målingene ikke blir tatt innen avtalt tid, blir helsepersonell automatisk varslet slik at nødvendig oppfølging kan gjennomføres.

 

Andre funksjoner med E-Helse inkluderer:

Trendgrafer for sammenligning av historiske resultat og kliniske beslutninger kan tas basert på innsamlet data
Videokonferansesamtaler for visuell oppfølging
Virtuelle venterom for tjenestemottakere i kø for videosamtaler
Gruppesamtaler i videokonferanse for terapeutisk behandling og trening