Velferdsteknologi er tekniske installasjoner og løsninger som bidrar til å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og som er med på å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren sammen med helsepersonell.

Vår Respons24 responssenterløsning sikrer digital rapportering mellom helsepersonell via R24 appen. Dette blir registrert og lagret i systemet og tilgjengelig for alle involverte parter i den enkelte kommune. Ved utløst alarm hos tjenestemottaker vil alarmen komme opp på operatør sitt panel for innkommende alarmer. Operatør vil i hovedskjermbildet se informasjon om hvilken tjenestemottaker alarmen gjelder, lokasjon, type alarm, tidspunkt for alarm/hvor lenge alarm har vært aktiv, prioritet mm.

Via responssenteret Respons24 integreres sensorer, lokaliseringsutstyr, trygghetsalarmer, personvarsling, digitalt tilsyn og E-helse, som knyttes opp mot aktuelle instanser og aktører innen kommunehelsetjenesten. På denne måten sikrer Respons24 en sikker og effektiv respons til enhver nødsituasjon.  De tekniske installasjonene og vår responssenterløsning Respons24 vil sammen med helsefaglig kompetanse bidra til å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Kontakt oss