Vakt og Alarm miljøbilder 022_2

Trygghetsalarmen er essensen og danner grunnlaget for et velfungerende og trygt hjem for de som trenger ekstra assistanse i hverdagen. Vi leverer i dag trygghetsalarmer i flere varianter som dekker de fleste behov.
Teknologien er under stadig utvikling og trygghetsalarmen er i dag en komponent i vårt utvalg av tjenester og varer innenfor vår egen velferdsteknologi Respons24.

Med en trygghetsalarm skaper vi trygge rammer rundt enkeltindividers liv og er med på å skape mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen innen velferdsteknologi og med et stort utvalg av varslings- og lokaliseringsteknologi samt ulike former for sensorer, kan vi skreddersy en løsning tilpasset hver enkelt tjenestemottaker, slik at de oppnår økt følelse av selvmestring og selvstendige levekår under trygge og sikre forhold.

For helsepersonell tilbyr vi enkel håndtering av alarmoppkall via mobilapp, som forenkler arbeidsdagen og fører til mindre arbeidsbelastning til helsepersonell. Man kan etablere to-veis tale for enkel kommunikasjon med tjenestemottaker, og det finnes flere muligheter for integrasjon mot EPJ systemer.

Vi tilbyr også egen driftsløsning som inkluderer inn- og utplassering av alarmer og utrykningstjenester gjennom våre lokale samarbeidspartnere rundt i hele Norge.