Vi tilbyr flere forskjellige løsninger innen personalalarm.

Flere arbeidsplasser i dag har behov for et enkelt intuitivt system for varsling mellom ansatte i tilfeller hvor bistand trengs. Vi kan tilby flere løsninger som enkelt kan tas i bruk uten installasjon i bygningsmasse, og er en såkalt "plug and play modul", som vi kan levere ferdig konfigurert i henhold til organisasjonens behov.

Våre løsninger på personalalarm er ideelt for små institusjoner, kontor og boliger for varsling mellom tjenestemottaker og ansatte, så vel som varsling kun mellom ansatte.

Eksempel på løsninger for varsling er et bærbart trådløst varslingsanlegg for alarmmottak ved bruk av smykkesender. Her kan man enkelt melde om behov for assistanse i for eksempel åpen omsorg, hvor man trenger assistanse i behandling, men også i større kontorbygg hvor man har risiko for å ha personer med utagerende atferd i lukkede rom. Dette anlegget kan utvides til å motta varsling fra blant annet bevegelsessensor, epilepsisensor, dørsensor, sengesensor, fallsensor etc. Varslingsanlegget har god rekkevidde, men kan også utvides med rekkeviddeforlenger, slik at man kan bruke løsningen over større områder.

Et annet eksempel er vår GPS-klokke med innebygget alarmvarsling. Vår GPS-klokke er en robust klokke med innbygget alarmknapp og posisjonering, hvor man enkelt kan varsle i utrygge situasjoner og samtidig sende nøyaktig posisjon for hvor nødsituasjonen oppstår. Klokken er også meget godt egnet å bruke for tjenestemottakere med for eksempel demenssykdom, så vel som andre alarm-, varslings- og sporbehov innen hjemmetjeneste og åpen omsorg.