30 år i helse- og omsorgsbransjen

Vakt og Alarm AS ble etablert i 1990 og har hovedkontor i Etne i Hordaland. Kontoret inneholder alle våre funksjoner, herunder vårt lager og vårt tekniske verksted og supportavdeling. Vi er i 8 medarbeidere ved hovedkontoret, samt en medarbeider som har kontor i Oslo. I tillegg kommer utførte årsverk på vakttjenester. Helt fra oppstarten har vi arbeidet innenfor to virksomhetsområder: handel med produkter og tjenester rettet mot helse- og omsorgssektoren, og vakt- og vektertjenester.

Velferdsteknologi

Vakt og Alarm leverer alarm-, kommunikasjon- og trygghetsløsninger til åpen omsorg og institusjoner. Vi tilbyr produkter, prosjektering, installasjon og service av trygghetsalarmer over hele landet – noen steder direkte og noen steder i samarbeid med lokale forhandlere.

Totalt har vi levert våre løsninger til 250 kommuner, de fleste er trygghetsalarmer, men også mange alarmmottaksystemer. Trygghetsalarmen TMA har vært vårt viktigste produkt i alle år og er den trygghetsalarmen som er utplassert i flest kommuner i Norge. Trygghetsalarmen blir nå levert i 6. generasjon, TMA 6 Smart HUB, som er en moderne digital hub.

Kontakt oss