Vakt og Alarm miljøbilder 037_2

Vakt og Alarm leverer lokaliseringsteknologi som en del av vår velferdsteknologi og responssenter Respons24.

Med Lokaliseringsteknologi gir man både frihet og ekstra sikkerhet for både tjenestemottaker, pårørende og helsepersonell. Dette bidrar til økt selvstendighet, bedre livskvalitet og fornyet mestringsfølelse for tjenestemottaker!

Vår lokaliseringsteknologi kan, som det meste av vårt utstyr, integreres med våre trygghetsalarmer og kobles opp mot vårt responssenter i Respons24.