Pasientvarslingsanlegg er et nødvendig redskap på institusjoner hvor pasienter har særskilte behov og samtidig behov for tett oppfølging. Vi kan levere løsninger i flere varianter som dekker de aller fleste behov, samtidig med at teknologien er under stadig utvikling, som gjør at løsningene stadig blir flere og mer effektive i bruk.

Med våre gode, driftssikre løsninger kan vi skape trygge rammer rundt enkeltindividets liv, samt mestring av egen helse. Våre løsninger inkluderer varslings- og lokaliseringsteknologi, samt ulike former for sensorer både for institusjon og for hjemmeboende.

R24 Pasientvarsling

R24 Pasientvarslingsanlegg er en fleksibel pasientvarslingsløsning for kommunale og private institusjoner. Løsningen kan kombineres med håndtering av trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi innenfor området «hjemmeboende».

Løsningen kombinerer en kraftig plattform med tilhørende applikasjoner som har en dedikert sluttbrukerfunksjonalitet for de ulike aktørene som er involvert i oppfølging av tjenestemottakere i norske kommuner.

Vår løsning er i større grad basert på trådløs kommunikasjon og kan dermed enkelt utstyres med sensorer og signalgivere tilpasset den enkelte tjenestemottaker og tilpasse behovet underveis. Dette gjør at det er like enkelt og kostnadseffektivt å endre størrelsen på avdelingene og sensorer i bruk, om situasjonen på institusjonen endrer seg.

Sensorer og Signalgivere

Vi har i dag er bredt utvalg av sensorer og signalgivere som for eksempel dørsensor, bevegelsesdetektor, sengealarm, trådløse trekkesnorer, epilepsisensor etc. Løsningen har også innebygget funksjonalitet for tilstedemarkering, assistansealarm, personalalarm, digitalt tilsyn, posisjonering etc.

Andre Funksjonaliteter

Håndtering av alarmoppkall gjøres enkelt via tilhørende mobilapp for helsepersonell, som også innehar flere praktiske og enkle løsninger, som reduserer antall håndholdte mobile enheter til en pr. ansatt. Mobilappen gir god oversikt over aktuell status i avdelingen og er enkel og intuitiv i bruk.

Det er verdt å nevne at det også finnes en elektronisk dørlåsløsning til systemet. Dette er en løsning ideelt til bruk på demensavdelinger, som hindrer uønskede besøk i avdelingen og på rom hvor pasienter ikke skal ha tilgang.

Funksjonaliteten omfatter også oppfølging og videreformidling av alarmoppkall fra tjenestemottaker til helsefaglig responssenter. Dette kan benyttes som en Back-up, eller være tidsbestemt avhengig av tilgjengelige ressurser lokalt.

Som med våre trygghetsalarmer, kan også vår løsning for pasientvarslingsanlegg automatisk videresende alarmoppkall/tiltak til kommunens EPJ-system.