Med bruk av sensorteknologi får bruker sikkerhet gjennom automatiske og tilrettelagte sensorer som varsler ved utrygge situasjoner.

Vi kan tilby flere forskjellige typer sensorer som kan varsle både pårørende, omsorgspersonell eller profesjonelt alarmmottak basert på brukers situasjon og behov. 

Praktiske sensorer som bevegelsessensorer, sensorer til dør, seng medisin, epilepsi, fallsensor og temperatursensor bidrar til at bruker kan leve mer uavhengig og selvstendig, trygt i eget hjem eller på institusjon.

Et uavhengig og selvstendig liv gir økt følelse av mestring som fører til økt livsglede og velferd!