HMS - Politikk

Vakt og Alarm arbeider for at HMS-arbeid skal være er en naturlig del av hverdagen. Vi skal være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og arbeider aktivt for å gi gode arbeidsforhold. Gjennom vår organisering, ansvarsforhold, opplæring og holdninger arbeider vi målrettet for å oppfylle og etterleve alle interne og eksterne krav, herunder lover for forskrifter.

  • Vi planlegger og utfører vårt HMS-arbeid for at det ikke skal forekomme skader på mennesker, anlegg eller miljø
  • Vi arbeider aktivt for en trygg og sikker arbeidsplass, for våre medarbeidere og alle vi samarbeider med
  • Vi arbeider for at våre medarbeidere skal trives og bidrar derfor til god helse og lavt sykefravær

Mål for HMS - arbeidet

Vi skal arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle følgende mål:

  • Ingen personskader
  • Ingen skader på materiell og utstyr
  • Ingen miljøutslipp